فصلنامه مدیریت عملیات خدمات- اهداف
اهداف فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/22 | 
فصلنامه «مدیریت عملیات خدمات» در راستای یک چشم‌انداز بلندمدت، اهداف ذیل را مورد توجه قرار داده است:
 
  1. چیستی، چرایی، چگونگی و فلسفه مدیریت خدمات
  2. گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های پژوهشی در زمینه‌ مدیریت خدمات
  3. توسعه، تحول و بهبود مدیریت و مدیریت خدمات
  4. نشر و عرضه دستاوردهای علمی پژوهشی بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌ها در حوزه مدیریت خدمات و ارزیابی نتایج به‌کارگیری آن‌ها
  5. کمک به تبادل و ارتقاء دانش مدیریت خدمات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی
  6. بررسی و ارزیابی فرآیند زنجیره مدیریت عملیات خدمات
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت عملیات خدمات:
http://somjournal.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب