فصلنامه مدیریت عملیات خدمات- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/22 | 
**  استاد و پژوهشگر گرامی لطفا پس از مطالعه نکات مهم به روش ذیل مقاله را ارسال نمائید:
 لطفاً جهت ارسال مقاله فایل‌های «راهنمای نویسندگان» و «راهنمای تدوین مقاله» را به طور کامل مطالعه نمایید و براساس آنچه که در  فایل «راهنمای تدوین مقاله» خواسته شده مقاله را تنظیم کنید. توجه نمایید در صورتی که مقاله براساس فرمت راهنمای تدوین تنظیم نشده باشد، در این مرحله رد خواهد شد.
مواردی که در ادامه مطرح می‌شوند از جمله مهم‌ترین سوالات متداولی است که نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله با آن روبه رو می‌شوند. با توجه به حجم انبوه مقالات دریافتی؛ رعایت موارد و نکات مطرح شده در ذیل، کمک شایانی به بررسی هرچه سریع‌تر مقالات ارسالی نویسندگان محترم می‌نماید. پیشاپیش از حسن توجه شما کمال تشکر را داریم.
1- مقالات ارسالی باید در چهارچوب موضوعات و محورهای نشریه باشد.
2- نویسندگان محترم باید دو فایل برای ایمیل مجله ارسال نمایند: الف- فایل اصلی مقاله به همراه مشخصات نویسندگان. ب- فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان مقاله.
** نکته مهم: فایل اصلی مقاله باید دقیقا بر اساس «راهنمای تدوین مقاله» تنظیم و ارسال گردد. مقالاتی که مطابق با فرمت تدوین نشده باشند، داوری نخواهند شد.  
3- تعداد کلمات چکیده از 250 کلمه بیشتر نباشد. عنوان و چکیده انگلیسی در انتهای متن مقاله باشد.
4- شکلها و نمودارها باید در محیط (word) رسم شوند. (از حالت عکس، اسکن و یا خروجی نرم افزار خارج شود) جداول و نمودارها عنوان و شماره داشته باشند و ترتیب شمارهگذاری صحیح باشد. متن داخل جدول و اعداد، فارسی باشد و در اعداد اعشاری از ممیز (/) استفاده شود. فرمول‌ها در محیط (word) تایپ شوند.
5- مقاله می‌بایست حداکثر در 27 صفحه A4 و با فاصله خطوط Single تدوین گردد.
6- حاشیه‌های متن مقاله به قرار زیر باشد:
از راست و چپ صفحه 4 سانتی متر و از بالا و پایین صفحه 5 سانتی‌متر فاصله داشته باشد.
7- ترتیب عنوانهای مقاله به‌طور دقیق شامل این تیترها باشد: الف- مقدمه،     ب- ادبیات و پیشینهی پژوهش،     ج- روششناسی پژوهش،     د- یافته‌­های پژوهش،           و- نتیجهگیری و پیشنهادها،     ه- منابع.
8- در متن از نوشتن کلمات انگلیسی خودداری شود. در متن مقاله برای لغات و اصطلاحات انگلیسی، معادل فارسی آن‌ها نوشته شود.
9- اسامی نویسندگان خارجی در متن اصلی مقاله به صورت فارسی آورده شود و نام انگلیسی آن‌ها به صورت پاورقی و به ترتیب شماره در همان صفحه بیان شود.
10- منابع و مآخذی که از آنها در تهیه مقاله استفاده می­شوند باید در متن مقاله، داخل پرانتز و با ذکرسال چاپ منبع استفاده شوند. همچنین فهرست منابعی که در متن مقاله استفاده شده است می‌بایست در انتهای مقاله با رعایت حروف الفبا و مبتنی بر روش APA تدوین گردند.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مدیریت عملیات خدمات:
http://somjournal.ir/find.php?item=1.48.16.fa
برگشت به اصل مطلب